Kované železo z rúk majstrov
Bohatstvo a krása železnej rudy
Tradičné kováčstvo má pre nás veľký význam, spôsob nášho tvorenia je založený na dokonalom poznaní materiálov a používaných techník.
výroba kovaných výrobkov
pre interiér a exteriér
VÝROBNÝ PROGRAM
cenotvorba
je podmienená prvotným kontaktom so zákazníkom a tvorí sa na základe rozsahu potrebných prác a aktuálnych cien použitých materiálov a komponentov.

dodacie lehoty
sa špecificky určujú podľa rozsahu objednávky, požiadaviek zákazníka, ako aj našich výrobných možnostiach pričom požiadavka zákazníka je pre nás prioritná.

platobne podmienky
pri uzatvorení objednávky požadujeme zloženie zálohovej platby vo výške 50 % z predpokladanej ceny výrobkov. Celkové zúčtovanie zákazky je realizované pri odovzdaní zákazníkovi.
brány a ploty
balkóny a terasy
schodiská
mreže
záhrada